تقاضای تعویض یا عودت محصول

قبل از پر کردن فرم زیر حتما قوانین گارانتی و پشتیبانی را مطالعه کنید.

قوانین تعویض یا عودت محصول

روابط عمومی گروه تولیدی بازرگانی مادو، جهت جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی در تعویض و عودت محصول، قوانینی وضع کرده است. لطفا قبل از پر کردن فرم تقاضای تعویض و عودت محصول، این قوانین را مطالعه فرمایید. پر کردن فرم زیر نشانه قبول قوانین است.

فرم زیر را تکمیل کنید